Як рахувати строки у сфері публічних закупівель

юридична Компанія PLP28 Квітня 2021Коментарі (1)

Однією з важливих передумов успішного проведення тендерної процедури є дотримання строків.

Основними строками у державних закупівлях є

  • строк публікації інформації в електронній системі закупівель,
  • звернення потенційних учасників до замовника закупівлі за роз’ясненнями,
  • строк подання тендерної пропозиції,
  • строк оскарження до Антимонопольного комітету,
  • строк підписання договору,
  • строк виконання договору та дії договору про закупівлю.

Водночас виникають дискусії стосовно порядку обчислення таких строків з огляду на непоодинокі ситуації розірвання договорів на вимогу аудиторської служби через недотримання встановлених законодавством строків або ж наприклад відмови у розгляді скарг до АМКУ, судів у спорах що виникають з тендерних процедур.

Основні відомості про обчислення процесуальних строків містяться у цивільному законодавстві та Законі «Про публічні закупівлі».

Деякі фахівці з тендерних процедур вважають, що усі строки в тендерних процедурах мають обчислюватися в робочих дня як того вимагає Цивільний кодекс. Проте на практиці в певних випадках підлягають застосуванню все ж таки календарні дні (без урахування обставини що в обліковий період були наявні святкові або вихідні дні чи їх не було).

За загальним правилом встановленим ст.252 ЦК, строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, а термін календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Відповідно до приписів ч.1 ст.253 ЦК перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

В той же час, звертаємо увагу на приписи трудового законодавства, відповідно до ст. 67 КЗпП України при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному – один. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, установлюється графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим із профспілкою (профспілковим представником) і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем. Перелік святкових і неробочих днів встановлено статтею 73 КЗпП. Робота в ці дні не проводиться. Згідно ст. 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється.

Варто зауважити, що відповідно до абз. 9 п. 2 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 166, робочий час – це проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів).

З урахуванням ч.5.ст.254 ЦК якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Тож, при обчисленні перебігу строків замовнику та учаснику необхідно керуватися вимогами ЦК, яким закріплено загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом «Про публічні закупівлі» , у якому визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її початок.

Таку позицію висловлює й Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (МЕРТ) у своїх консультаційних роз’ясненнях (Відповідь на запит 226/2016 від Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Так МЕРТ вказує, що cтрок розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. 

При цьому відповідно до частини першої статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

З огляду на викладене для обчислення перебігу строків необхідно керуватися Цивільним кодексом України, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її початок.

Закон «Про публічні закупівлі» містить й спеціальні норми, які визначають спеціальні правила обчислення строків.

Так згідно вимог ст.18 Закону скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до АМКУ з моменту оприлюднення оголошення про проведення процедури, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання пропозицій.

Наприклад, якщо у Замовника завершується строк подання пропозицій 07 квітня 2021 року о 00:00 год, то учасник має змогу подати скаргу до 03 квітня 2021 року до 00:00 год.

Так при обчисленні строків, що стосуються оскарження дій/бездіяльності замовника закупівлі до АМКУ, на нашу думку все ж слід застосовувати при розрахунку календарні дні.

У постанові від 11.09.2020 по справі №640/7941/19 суд висловив таку правову позицію «термін … вживається без застережень стосовно робочих днів, отже цей строк повинен обчислюватися в календарних днях.»

Наведене узгоджується із правовою позицією КСУ, висловлену у рішенні від 07.07.1998 № 11-рп/98 у справі № 1-19/98 щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України.

Конституційний Суд зазначив, що «Термін «дні», якщо він вживається у зазначених правових актах без застережень, означає лише календарні дні».

До прикладу у відкритих торгах з публікацією англійською мовою скарга до АМКУ подається протягом п’яти днів з дня оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Період оскарження розпочинається після формування протоколу розгляду пропозицій і триває 5 днів.

Тож якщо протокол розгляду сформований 20 грудня о 16:30 год, то період оскарження завершиться 25 грудня о 23:59 год.

Такий спосіб обчислення строків підтверджує МЕРТ (Відповідь на запит 498/2021 від 24.03.2021):

«…Виходячи з норм абзацу третього частини восьмої статті 18 Закону, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до ч.3 ст.10 цього Закону, то скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений ч.2,12 ст.29 цього Закону, подаються протягом п’яти календарних днів днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій. …

З огляду на викладене для обчислення перебігу строків необхідно керуватися ЦК, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її початок.

У такому разі перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, та вважається першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення.…

Відповідно до ч.5 ст.254 ЦК якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день

Чітку відповідь на особливості відліку строків вчинення певних дій в рамках публічних закупівель (календарні дні без урахування чи з урахуванням святкових та неробочих днів) дасть лише судова практика.

Один з таких кейсів супроводжує наша Канцелярія.я. Спір знаходиться на стадії апеляційного провадження. Обов’язково сповістимо про результати його розгляду.

{ 1 comment… read it below or add one }

Klaudia 6 Березня, 2022 о 16:30

дуже цікаві записи, нехай люди з України знайдуть ваш блог

Відповіcти

Leave a Comment

Previous post: